-- advertisement --

เช้านี้ที่หมอชิต – คืบหน้าม็อบครูไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังผู้อำนวยการโรงเรียนมีปัญหากับคุณครูในโรงเรียน จนส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับการเรียนการสอน ล่าสุดกลุ่มไม่เห็นด้วยรวมตัวยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน

คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองกว่า 20 คน ยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ขอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหาข้อยุติในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย หลังเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูบางส่วนมาเป็นเวลานาน

หนึ่งในผู้ร้องเรียน บอกว่า ก่อนหน้านี้ วันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีกลุ่มครูประจำชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงชั้น ป. 6 มายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดเลย ขอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน โดยที่ครูกลุ่มนี้มีเอกสารขอไปราชการที่ยังไม่ได้การยินยอมจากผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน

ในจำนวนครูที่ไปยื่นหนังสือมีทั้งหมด 9 คน ตามหนังสือเข้าข่ายไม่มาปฏิบัติราชการ ส่งผลให้นักเรียน 256 คน เสียโอกาสในการเรียน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 พิจารณาโยกย้ายครูที่มีปัญหา และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงออกจากโรงเรียน และให้ตั้งกรรมการสอบวินัยครูต่างโรงเรียนอีก 1 คน ที่ต้องสงสัยว่า เป็นคนที่คอยยุยงปลุกปั่น

-- advertisement --