การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา EFL Learning Center ผ่านรายการ Perspective มีความยินดีที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในรายการ Perspective ซึ่งเป็นรายการที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ที่ถ่ายทอดมุมมองความคิดเพื่อนำไปเป็นแรงบันดาลใจ โดยได้เข้ามาถ่ายทำรายการในช่วงเวลาที่โรงเรียนได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คุณครูและบุคลากร ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 25654 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความมีคุณภาพของคุณครูที่มาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของโรงเรียนสอนภาษา EFL Learning Center และให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมคุณครูอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine