เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

logoline

ออกเเถลงการณ์ชี้เเจงแล้ว โรงเรียนสารวิทยา หลังสังคมวิจารณ์เพราะเข้าใจผิด เรื่องสัญญา “ร้านน้ำโหลแก้ว” 3 ปี 3 ล้านบาท

หลังเกิดเป็นกระแสข่าวดัง เรื่องการต่อ สัญญาเช่า ร้านขายน้ำ ร้านน้ำโหลแก้ว” ภายในโรงเรียนชื่อดังเเห่งหนึ่ง ล่าสุด โรงเรียนสารวิทยา” ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้เเจงข้อเท็จจริงค่าต่อสัญญา 3 ปี 3 ล้านบาท โดยระบุว่า ตามที่มีสื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าว “ปิดตำนาน 30 ปี ร้านน้ำโหลแก้วโรงเรียนดัง อึ้ง คำต่อสัญญา ชั้นต่ำ 3 ปี 3 ล้าน” และมีผู้ไม่ทราบข้อเท็จจริงจำนวนมากมาแสดงความคิดเห็นทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย 

ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้า จำนวน 1 ราย และผู้ประกอบการร้านน้ำดื่มและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ราย เรียกว่า “สัญญาหลัก” เพื่อจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โดยโรงเรียนได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 5 ปี

โรงเรียนจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า “ร้านน้ำโหลแก้ว” ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโรงเรียน และโรงเรียนไม่ได้เรียกค่าต่อสัญญา ขั้นต่ำ 3 ปี 3 ล้าน ตามที่ปรากฎเป็นข่าวแต่อย่างใด โดยร้านน้ำโหลแก้วได้ทำการเช่าช่วงจากผู้ประกอบการร้านน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่เป็นคู่สัญญาหลักกับโรงเรียนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า”การเช่าช่วง” และผู้ประกอบการตามสัญญาหลักจะสิ้นสุดสัญญาเช่า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

สำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVD – 19 ระหว่างปี พ.ศ.2563 – 2564 ทางโรงเรียนได้ลดค่าเช่าให้ตามสัดส่วนที่เปิดเรียน ตามที่ผู้ประกอบการร้านน้ำดื่มและเครื่องดื่มขอความอนุเคราะห์ แต่จนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในความเป็นจริงจึงไม่ตรงกับข้อกล่าวหาตามที่สื่อเสนอ

 

ทั้งนี้ หลังจากการสิ้นสุดสัญญาเช่าข้างต้น โรงเรียนสารวิทยา” จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการบริการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องดื่ม ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในโรงเรียนสารวิทยา โดยมีมติคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการจัดร้านค้าสวัสติการภายในโรงเรียน จึงได้ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการเพื่อจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มลงในเว็บไซต์โรงเรียน อันเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความพร้อม มายื่นซองเสนอราคาได้ตามความสมัครใจทั้งรายใหม่หรือรายเก่า อย่างเปิดเผยและโปร่งโส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน ศรู บุคลากร ของโรงเรียนเป็นสำคัญ