นักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสันติสุข คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 4 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสันติสุข สังกัด สพม.เชียงใหม่ โดย ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสันติสุข ตัวแทนอำเภอดอยหล่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 4 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 โดยมูลนิธิ MPLUS ณ สนามโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ชนะเลิศที่ 1 ทีม มช.B อ.เมือง

รองขนะเลิศอันดับ 1 ทีม อ.ดอยหล่อ B

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม มช.A

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม อ.ดอยหล่อ A

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine