-- advertisement --

ตรวจศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดเขตบางกะปิ ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนวัดบึงทองหลาง แก้จุดเสี่ยงภัยทางเดินใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ เพิ่มสวน 15 นาทีแห่งใหม่ ทางต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางกะปิ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จากเดิมเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center : BSC) สู่การเป็นศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายคลัง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป วันเสาร์ ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิดและแจ้งตาย ส่วนขั้นตอนการให้บริการติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและให้บัตรคิว นั่งรอเรียกคิวบริเวณจุดพักคอย เข้ารับบริการตามลำดับคิว หรือจองคิวผ่าน Application “BMA Q”

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ซอยลาดพร้าว 101 เขตฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวัดบึงทองหลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินการคัดแยกขยะอย่างโดดเด่น มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะ น้ำหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการปลอดขยะ ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ การแยกขยะแบบครบวงจร ถังหมักก๊าซชีวภาพ ถังน้ำหมักชีวภาพ บ่อหมักปุ๋ยจากหญ้าและใบไม้ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการปลอดขยะ ปี 2565 ทั้งนี้ เขตฯดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จัดเก็บเวลา 13.30-14.30 น. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บต่อครั้ง 16 ถัง (ถังขนาด 130 ลิตร) ประมาณน้ำหนักต่อครั้งที่เข้าจัดเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 1,002 ลิตร/วัน หลังคัดแยกขยะมีปริมาณขยะคงเหลือ 685 ลิตร/วัน

ตรวจจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม บริเวณใต้สะพานมิตรมหาดไทย ซอยรามคำแหง 65 ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยว เป็นทางเดินริมคลองแสนแสบ นอกจากนี้ ยังมีจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมทางเดินใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ ซอยรามคำแหง 43/1 และแยกบางกะปิ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯประสานสำนักการโยธาดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ ส่วนเขตฯให้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใต้สะพาน ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินใต้สะพาน ซ่อมแซมรั้วกันตกที่ชำรุดเสียหาย จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย

จากนั้นได้สำรวจพื้นที่จัดทำ Pocket Park บริเวณลานบางกะปิภิรมย์ หัวมุมถนนลาดพร้าวและถนนนวมินทร์ ตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นสวนเดิมที่เขตฯจะปรับปรุงเป็นสวน 15 นาทีใกล้บ้าน ในระยะทาง 800 เมตร ส่วนบริเวณพื้นที่ทางต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จุดตัดถนนกรุงเทพกรีฑา เขตฯจะจัดทำสวน 15 นาทีแห่งใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักการโยธา ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 42 ตารางวา (ไม่นับรวมพื้นที่บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน) เขตฯได้สำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ของสำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปลูกต้นไม้จากสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดทำผังบริเวณและรูปแบบการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งจัดเตรียมพันธุ์ไม้ชนิดที่มีดอกสีเหลืองและวัสดุปลูกต้นไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ รวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำ เพื่อขอทราบแนวท่อบริเวณบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน เพื่อไม่ให้การขุดหลุมปลูกต้นไม้ เกิดผลกระทบต่อแนวท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิ สำนักสิ่งแวดล้อม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เจ้าหน้าที่บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

QR Code LINE @MatichonLINE @Matichon

-- advertisement --