-- advertisement --
  • Facebook
  • Twitter
  • Line

สงขลา –สะเดา 1 พฤศจิกายนโรงเรียนในสงขลาพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนได้เพียง 13 แห่ง  ส่วน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเปิดเรียน Online เต็มระบบไปก่อน รอให้เด็กฉีดวัคซีนเข็ม 2 ครบ 85% ส่วนครูฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 95 %

นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล ได้กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่  1 พ.ย.64 ว่าได้ประชุมชี้แจ้งถึงนโยบายการเปิดภาคเรียน 2/64 กับทุกโรงเรียนแล้วมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการประชุมหารือ กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่าบางโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเปิดเรียน  on site ในวันที่  1 พ.ย. มีจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน

1.รร.เขาแดงกุศลวิทยา 2.รร.สะบ้าย้อยวิทยา 3.รร.ปาดังติณสูลานนท์ 4. รร.กอบกุลวิทยาคม 5.รร.ไม้แก่นประชาอุทิศ  6.ทับช้างวิทยาคม   7.รร.ระโนดวิทยา 8. รร.ระโนด 9. รร.ตะเครี๊ยะวิทยา 10. รร.คลองแดนวิทยา 11. รร.สามบ่อวิทยา 12.รร.ธรรมโฆษิต  13. รร.กระแสสินธุ์วิทยา  ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่พร้อม ให้โรงเรียนรายงาน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงเหตุผลและความจำเป็น

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” บอกว่า​  หลังจากรับนโยบายจาก ผอ.สพม.สงขลา​ สตูล​ ได้ดำเนินการตามนโยบาย​การเปิดเรียนของสพฐ.​โดยเคร่งครัด  ซึ่งจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนจากอำเภอและสาธารณสุขอำเภอสะเดา  มีมติว่า ทางโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย .64

เนื่องจาก อ.สะเดา อยู่ในพื้นที่แดงเข้ม  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีจำนวนมากและเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความมั่นใจ ให้เด็กได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ย.  64 เรียบร้อยก่อน  ส่วนวันที่ 1 พ.ย.นี้ ทางโรงเรียนเปิดภาคเรียนโดยวิธีการเปิดเรียนออนไลน์ทุกชั้นเรียน  และวางแผน Timeline จะเปิดให้นักเรียนเรียน  onsite ในวันที่ 1 ธ.คฝ 2564 โดยให้นักเรียน ม.1 ที่ไม่เคยเข้าเรียนในชั้นปกติมาก่อน  ม.3 รวมทั้งเด็ก ม.6 ซึ่งกำลังจะจบระดับชั้นมัธยมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยจะสลับเรียน ตามเลขที่คี่-คู่ในแต่ละชั้นเพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียน

และโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเปิดเรียนของ สพฐ.กำหนดให้อย่างเคร่งครัดซึ่งประกอบด้วย

1 ผ่านการประเมินในระบบไทยสต็อปโควิดพลัส Thai stop COVID plus

2 บุคลากรครูและนักเรียนจะต้องฉีดวัคซีนกว่า 85%

3 นักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

4 ให้คณะกรรมการประเมินมีความเห็นชอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

5    คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดอนุมัติในการเปิดเรียน  ต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”

ผอ.โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ยังบอกอีกว่าการเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคมนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเช่น การนำอุปกรณ์ทานอาหารมาเอง รวมทั้งการรักษาระยะห่าง  การทำความสะอาดห้องน้ำ  ห้องเรียนและพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยต่อนักเรียนและครูมากที่สุด รวมทั้งการทำแผนเผชิญเหตุกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ มีการประเมินผลทุกระยะอย่างเคร่งครัด

-- advertisement --