6 ก.ค. 2565

80 views

ขนาดตัวอักษร

วงโยธวาทิต ตำนานวงโยธวาทิตระดับโรงเรียนที่เคยสร้างตำนานไปถึงการเป็นแชมป์วงโยธวาทิตระดับโลก มีจุดเริ่มต้นจากแตรวง” เริ่มก่อตั้งโดยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ครูเปรื่อง สุเสวี มีความตั้งใจตั้งวงแตรวงขึ้นมาจึงเชิญอาจารย์แสวง บุตรน้ำเพชร มาเป็นครูผู้สอนท่านแรก ในเวลานั้นคือปี 2499 อาจารย์แสวงเป็นทั้งผู้สอนและสั่งเครื่องดนตรีชุดแรก

ปีหลังจากนั้น ปี 2504 วงดุริยางค์ หรือแต่วงวัดสุทธิฯ เข้าประกวดแตรวงในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ปีนั้นครูเปรื่องสั่งปี่ OBAY และปี่ BASSON เข้ามาใช้และให้เกียรติเป็นผู้นำแถว แม้ได้รับเพียงรางวัลชมเชยแต่นั่นคือก้าวแรกที่เริ่มต้นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา ครูเปรื่องเป็นผู้ที่เห็นความถนัดและความสามารถของเด็กนักเรียนให้การส่งเสริมจนแตรวง กลายเป็นวงดุริยางค์ และปูพื้นฐานการเป็นวงโยธวาทิต

ปีที่สร้างความภาคภูมิใจให้วงดุริยางค์ วัดสุทธิฯ คือปี 2509 -2510 ปี่นั้นโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับพระราชทานตราครุฑประดับหัวคทา เพื่อใช้นำแถวกองเกียรติยศ กว่าที่วงดุริยางค์วัดสุทธิฯ จะเป็นแชมป์โลกวงโยธวาทิตได้ นอกจากมีครูผู้ริเริ่ม ยังผ่านการเคี่ยวกรำอย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการท่านต่อๆ มาที่ส่งนักเรียนไปฝึก พัฒนาและแข่งขันในต่างประเทศ จนชนะเลิศประกวดวงดุริยางค์ระดับอาเซียนครั้งที่ 4 ที่อินโดนีเซีย และชนะเลิศการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่ 9 ที่ เนเธอร์แลนด์ 

หัวใจของความสำเร็จมาจาก ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ริเริ่ม ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาครูทั้งโรงเรียนก็ว่าได้สนับสนุนเด็กที่เป็นสมาชิกวง แม้เวลาที่ซ้อมก็ซ้อมหนักทั้งวัน ต้องขาดเรียนต้องเตรียมสอบจะมีครูประจำชั้น และคณะครูสละเวลามาคอยสอนเสริมให้นักดนตรีในวันเสาร์ อาทิตย์ 

นักเรียนที่นักดนตรี ทั้งผู้ปกครองก็เข้าใจและสนับสนุน ความสำเร็จอีกอย่างที่เป็นหัวใจของ โรงเรยนวัดสุทธิฯคือครูผู้ฝึกซ้อมที่มีความทุ่มเท นักเรียนทุกคนที่เป็นสมาชิกวงให้ความเคารพครูผู้ฝึกซ้อม 

มีคำกล่าวเล่าขานถึงครูแสวง บุตรน้ำเพชร ครูผู้ฝึกสอนวงท่านแรก “.. ตลอดเวลาที่อาจารย์แสวง มาประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรี ท่านไม่ได้สอนแต่วิชาดนตรี ท่านสอนให้เราเป็นคนดีของสังคม มีความรักใคร่สามัคคี ไม่เอาเปรียบกับ ท่านสอนให้ทุกคนให้เกียรติและเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง เวลากินต้องกินพร้อมกัน เวลานอนก็นอนพร้อมกัน… ”

กว่าจะเป็นตำนานวงโยธวาทิตนั้นไม่ง่ายเลย ต้องทุ่มเท อดทน ฝึกฝนและจริงจัง มีครู มีเพื่อนพี่น้องที่ดี เสียสละ นี่คือตำนานจากแตรวง สู่แชมป์โลกวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม