วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีบัญชี 2564เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงยังสนับสนุนให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนร่วมผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา รวมจำนวน 10,000 บาทในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบผ้าห่มและหมวกไหมพรม ภายใต้โครงการ “ธ.ก.ส.คู่ใจ สู้ภัยหนาว” เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากใจ ธ.ก.ส. ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยอากาศหนาว จำนวน 500 ชุดณ โรงเรียน บ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564