-- advertisement --

เวที The 2019 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2019 Adobe Certified Associate World Championship ที่สหรัฐฯ รับรางวัลอันดับที่ 4 และอันดับที่ 9 ของโลก

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากการประกาศผล Certiport Names 2019 MOS & ACA World Champions ตัวแทนเยาวชนไทย จาก มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปี 2019 ติดอันดับ 1 ใน 10 เวทีโลก โดยคว้า2 รางวัลใหญ่ คือนายสาธิต บุญเกิด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รางวัลอันดับที่ 4 ของโลกจากเวที The 2019 Microsoft office Specialist (MOS) World Championship ในการแข่งขันMicrosoft PowerPoint 2013 และนายธีรภัทร์ การสมงาม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รางวัลอันดับที่ 9 ของโลกจากเวที The 2019 Adobe Certified Associated (ACA) World Championship ในการแข่งขันออกแบบกราฟิกดีไซน์

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี จะขยายผลความสำเร็จดังกล่าวนี้ไปยังนักศึกษา ในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู้ในทักษะด้านไอทีและดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้มีความพร้อมที่มากยิ่งขึ้น ก่อนจะสำเร็จการศึกษา

ด้านนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การแข่งขันทั้งMOSและACAในปี 2019 นี้ มีผู้เข้าแข่งขันจากทั้งหมด 60 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 5 คน โดยมีนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันและสามารถคว้า 2 รางวัล จนติด 1 ใน 10 อันดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพของคนไทย และขอชื่นชมกับทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลที่สำคัญยังสะท้อนอัตลักษณ์สำคัญของ มทร.ธัญบุรี ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพได้อย่างชัดเจน

-- advertisement --