-- advertisement --

บวรศักดิ์ เผยชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว วันเกิดครบ 68 ปี เป็นสะพานบุญ ขอคอมพ์ให้เด็กๆ ใช้เรียน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยถึงวาระวันเกิดครบรอบอายุ 68 ปี ในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ว่า วันที่ 19 ตุลาคมนี้ ผมครบ 68 ปีบริบูรณ์ ในชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว ไม่ว่าดอกไม้หรือของขวัญ ปรารถนาเพียงให้เพื่อนๆ และศิษย์ทุกท่านพบแต่ประโยชน์ (หิตายะ) สุข (สุขายะ) และเพื่อนร่วมชาติพ้นทุกข์

จึงของดดอกไม้ ของขวัญ หากจะให้ก็ขอความเมตตาให้ทำทานด้วยกัน ดังนี้

“ขอคอมพ์เพื่อน้องๆ ที่ห่างไกลได้ใช้ศึกษา” เพื่อสร้างคนและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โรงเรียนใน อ.สังคม จ.หนองคาย ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน บางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเรียนเลย บางโรงเรียนมีคอมพ์ 1เครื่อง ต้องแบ่งกันใช้ถึง 5-6คน ต่อครั้ง

ขอผู้ใจดีเมตตาบริจาคคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ ได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างลูกหลานเรา กับเด็กขาดแคลนในต่างจังหวัด คอมพิวเตอร์ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ครับ โดยมีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของมูลนิธิเฉลิมขวัญฯที่ผมเป็นประธานที่ปรึกษา 23 โรงเรียน ใน อ.สังคม จ.หนองคาย ดังนี้

1.โรงเรียนเทพประดับ

2.โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน

3.โรงเรียนบ้านนางิ้ว

4.โรงเรียนบ้านซําเจียงดงป่าเปลือย

5.โรงเรียนบ้านม่วง

6.โรงเรียนวังมน

7.โรงเรียนตาดเสริม

8.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

9.โรงเรียนสังคมวิทยา

10.โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์

11.โรงเรียนอนุบาลสังคม

12.โรงเรียนบ้านแก้งใหม่

13.โรงเรียนเพียงหลวง

14.โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน

15.เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโคก

16.โรงเรียนบ้านโสกกล้า

17.โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม

18.โรงเรียนบ้านปากโสม

19.โรงเรียนบ้านผาตั้ง

20.โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว

21.โรงเรียนบ้านดงต้อง

22.โรงเรียนบ้านม่วงน้ําไพร

23.โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สาขาหนองแสง

การบริจาคนี้เป็นทั้งทานมัยบุญ ไวยยาวัจมัยบุญ เป็นการสร้างคน ซึ่งดีกว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ขออานุภาพแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้ท่านผู้มีเมตตาบริจาคมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปลอดโรคปลอดภัย ทำการสิ่งใดให้สัมฤทธิ์ คิดการสิ่งใดให้สำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง สังคม และครอบครัวตลอดไปเทอญ

ผู้มีจิตร่วมบุญกรุณาติดต่อไลน์ official ของมูลนิธิ @chalermkwan หรือสแกน QR code ในรูปนะครับ

ขออนุโมทนาบุญด้วยกับท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย สาธุๆๆ ครับ

QR Code LINE @MatichonLINE @Matichon

-- advertisement --