วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมโครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ ทั้งหมด 56 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 2 รายการดังนี้

1.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือเป็นตัวแทน นำเสนอระดับประเทศ ที่โรงแรมเอวน่า ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

2.กิจกรรมถอดบทเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต/ITA สพม.เชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้รับรางวัลที่ 4 ในกิจกรรมการแข่งขั้นระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine