ผู้ป่วยโควิค 19 ลำปาง เพิ่มอีกวันนี้ บวก 39 ราย คลัสเตอร์โรงเรียนจิตต์อารี 12 ราย ทางจังหวัดแจ้งผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดให้ปฏิบัติตนตามมาตราการอย่างเคร่งครัด วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งสถานการณ์โรคโควิด 19 ในจังหวัดโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 39 ราย แยกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 17 ราย อำเภอเมือง 14 ราย (จากคลัสเตอร์โรงเรียนจิตต์อารี 12 ราย) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงวันนี้ (19 กค.64) ผู้ป่วยสะสม 479 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 70 ราย กำลังอยู่ระหว่างการรักษา 409 ราย

เนื่องจากผู้ป่วยโควิด 19 ที่ตรวจพบในจังหวัดลำปาง ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีการติดเชื้อและไม่กักแยกตัวเองอย่างเคร่งครัดที่บ้าน ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ทางจังหวัดจึงมีมาตรการสำคัญคือ เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง) ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่โดยสแกน QR CODE ลำปางชนะ และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด 19ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดตาก ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ด่านตรวจพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test แยกกักกันตัวเองที่บ้าน ที่พักอาศัยแบบเข้มงวด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันและปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การล้างมือให้สะอาด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างการตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine