ชุมพร – ผู้ว่าชุมพร กำชับ 3 เรื่อง เฝ้าระวังหลังเปิดเทอม เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงเรียนแล้ว 30 แห่งนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในระดับประเทศ และ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมร่วมพิจารณามาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันตนเอง Universal Prevention รวมถึงมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือนอย่างเคร่งครัด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่มาประชุมพร้อมกันที่ว่าการอำเภอ เพื่อชี้แจงมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะ 3 เรื่องที่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด คือ ไม่มีการเข้าค่าย ไม่เข้าแถวพร้อมกันทั้งโรงเรียน ไม่เข้าไปรับประทานอาหารพร้อมกันทุกชั้นเรียนในโรงอาหารทั้งนี้หลังจากสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจเฝ้าระวังเด็กนักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ เพื่อเตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับ โดยข้อมูลจากศูนย์ระบาดวิทยาจากทั้ง 8 อำเภอ ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนแล้วกว่า 30 แห่ง จึงต้องให้นายอำเภอชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดจนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.65 ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (RT-PCR) จำนวน 17 ราย รวมผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม (RT-PCR) จำนวน 12,735 ราย ผลตรวจ ATK+ รายใหม่ 44 ราย รวมผลตรวจ ATK+ สะสม 21,360 ราย อยู่ระหว่างรักษา 708 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 64 ราย