ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ภายใต้ชื่อ “อาคารนครลำปาง” โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูและนักเรียน ให้ได้ใช้อาคารเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีนายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดงานฯ เป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงาน ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine