-- advertisement --

สำหรับผู้ปกครองที่มีน้องๆ อายุตั้งแต่ 10-16 ปี ที่รู้สึกว่าน้องๆ สนใจกับการออกแบบผ่านทางคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว การทำเกม หรือต้องการศึกษาต่อ หรือทำงานสายการออกแบบในอนาคต เชิญฟังบรรยายฟรี “Graphic Design จะช่วยเด็กได้อย่างไร? และลูกเราเหมาะจะเรียน Design ด้านไหน?”

-- advertisement --