-- advertisement --

เนื่องด้วยวันที่ 7 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้พระราชทานนามโรงเรียน “วัฒโน” จากพระนามเดิมของพระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2471 และในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 95 ปี ของการพระราชทานนามโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จึงได้จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีที่ 95 โรงเรียนนามพระราชทาน “วัฒโนทัยพายัพ”โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อัญเชิญพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ

ภายในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนอดีตผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคีเครือข่าย บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --