-- advertisement --

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่า ม.รามคำแหง จัดโครงการหอพักติดดาว เพื่อจูงใจผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย พัฒนามาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 11 โดยร่วมกับสน.หัวหมาก สน.อุดมสุข เขตบางกะปิ เขตประเวศ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานหอพักตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการภาคประชาชนกำหนด 5 ด้าน คือ มาตรฐานหอพัก ความปลอดภัย สุขอนามัย บริการ และการต่อต้านสิ่งเสพติด

ด้านพ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หัวหมากกล่าวว่า พื้นที่หัวหมาก เขตบางกะปิ มีประชากรจำนวนมากทั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านและประชากรแฝงเข้าพักอาศัยตามหอพักต่างๆ ทำให้มีปัญหาทั้งสิ่งเสพติด อาชญากรรม ที่พบบ่อยที่สุดคือขโมยรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดที่หอพัก หากผู้ประกอบการหอพักร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลจะช่วยให้ปัญหานี้ลดลงได้ ขณะนี้สน.หัวหมาก จัดทำระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางโชเซียลมีเดีย หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักและคนในชุมชนหากพบเห็นหรือมีเบาะแสต่างๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามช่องทางต่างๆ จากโครงการนี้ปัจจุบันหอพักต่างๆ ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดและใช้ระบบคีย์การ์ด ทำให้ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ไปได้มาก

-- advertisement --