รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในการดำเนินการในครั้งนี้ และ มี นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นผู้ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยได้รับกาาคัดเลือกจากครูประจำชั้นห้องละ 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันดูแล บุตร หลาน และร่วมกันเป็นหูเป็นตา คอยดูแล และ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านของนักเรียนร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายในครั้งนี้ ได้มีการลงมติเลือกประธานเครือข่าย โดย นางกฤษณวรรณ อ่อนอ้น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ ในครั้งนี้

Cr : สภานักเรียนโรงเรียน