-- advertisement --

ภูมิภาค

รอง.อธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นเยี่ยมชมทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ พร้อมมอบสิ่งของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางตอง

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 16.45 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

ที่โรงเรียนบ้านปางตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ตำบลแม่อูคอ หมู่ที่ 3อำเภอขุนยวม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะได้เดินทางมาเที่ยวชมทุ่งบัวตองที่ดอยแม่อูคอ และได้ทำกิจกรรมมอบสิ่งของสถานีไออุ่นให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางตอง โดยมีนายณรงค์พัชญ์  นาคทรัพย์นายอำเภอขุนยวม นายวิเชาว์  อ้วนวรรณา ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่อูคอ นายสุชาติ  อุตตะมะแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านปางตองและคณะครูให้การต้อนรับ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมมอบสิ่งของ ท่านรอง.อธิบดีฯได้กล่าวเชิงการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆรับฟังเพื่อนำไปปฏิบัติในอนาคตข้างหน้า คือเด็กในวันนี้ ผู้ใหญ่ในวันหน้า จากนั้นก็เดินทางไปเที่ยวชมวนอุทยานทุ่งบัวตองที่ดอยแม่อูคอ โดยมีนายมาโนช  กิ่งเมือง หัวหน้าวนอุทยานทุ่งบัวตอง  และนายธารา  ชมสมองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอคอยให้การต้อนรับ ในขณะที่อุณหภูมิวัดได้  11 องษาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้  5 มิลลิเมตร 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --