-- advertisement --

ห้องข่าวภาคเที่ยง – สถานการณ์เด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก กระทรวงศึกษาธิการให้ทุกโรงเรียน เตรียมแผนเผชิญเหตุ และกระชับมาตรการ 6-6-7 คุมเข้มการระบาดโควิด-19 และเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็ก ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำชับทุกโรงเรียน กระชับมาตรการหลัก 6-6-7 ที่เป็นมาตรการหลัก รับการระบาดระลอกใหม่โควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลดกิจกรรมรวมคนแออัด และทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสร่วมที่เด็ก ๆ ใช้ร่วมกัน

ส่วนกรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ใช้แผนเผชิญเหตุ หลังพบนักเรียน และครูติดโควิด-19 มากขึ้น ๆ รวมสะสมมีเด็กติดโควิดไปแล้ว 688 คน ย้ำเป็นยอดสะสมในช่วง 8 สัปดาห์หลังเปิดเทอม หรือเฉลี่ยวันละ 20-30 คน จึงได้ปรับการเรียนการสอนไปเป็นออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11-19 กรกฎาคมนี้ คือให้เด็ก ๆ เรียนออนไลน์ยาวไป ถึงหลังวันหยุดอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา เพื่อสังเกตอาการด้วย

ขณะที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว.ปทุมวัน แจ้งปรับไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เช่นกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไป ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม เพื่อป้องกัน หลังพบการระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป

-- advertisement --