-- advertisement --
ศธ.พังงา ผุดไอเดียเตรียมจัด COVID MANAGER ดูแลนักเรียน เปิดเทอมเรียน ON SITE 179 โรงเรียน 1 พ.ย. 64 นี้

นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาราชการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในวันที่ 1 พฤศจิกายน คณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดพังงา มีความเห็นชอบในการเปิดเรียนตามความพร้อมของสถานศึกษาซึ่งทุกโรงเรียนได้ผ่านการประเมินระบบ THAI STOP COVID PLUS ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในแต่ละพื้นที่ ครูทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน 85 % ขึ้นไป ส่วนโรงเรียนต้องมีมาตรการมีแผนเผชิญเหตุเมื่อมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษานั้น ๆ มี Quarantine Zone มีจุดกักกัน มีจุดสังเกตอาการ โรงเรียนทั้งหมด 179 โรงเรียน และทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำลังจะจัดตั้ง COVID MANAGER ในทุกโรงเรียนเพื่อที่จะทำหน้าที่รายงานเมื่อมีเหตุในโรงเรียนอย่างทันท่วงทีและมีหน้าที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ประสานโรงพยาบาล อนามัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีโรงเรียน จำนวน 135 โรง เป็นแบบ ON SITE สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แบบเรียนปกติ จำนวน 55 โรง เปิดแบบ ON SITE ผสมผสาน จำนวน 65 โรงและไม่เปิด ON SITE เปิดรูปแบบอื่น จำนวน 15 โรง ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง มีโรงเรียน จำนวน 13 โรงเปิดแบบ ON SITE จำนวน 3 โรง เปิดแบบผสมผสาน กศน. 8 แห่ง อาชีวะ 4 แห่ง และการศึกษาพิเศษ 4 แห่ง มีนักเรียนทุกพื้นที่ 8 อำเภอในสังกัด 44,968 คน นักเรียนทั้งหมดในจังหวัดเกือบ 99 % อายุ 12-18 ปีได้รับการฉีดวัคซีนเกือบครบแล้ว

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

-- advertisement --