-- advertisement --

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีพร้อมกับกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความสามัคคี ณ โดมสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ทั้งนี้ นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับการ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะลูกเสือ เนตรนารี และจิตอาสาที่นำโดยนายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณสวนป่าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

-- advertisement --