01 ต.ค. 2564 | 13:30:47

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ว่าทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่า ‘วัคซีนเด็กนักเรียน ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยได้รับวัคซีนไฟเซอร์ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก 2 ล้านโดส ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้เตรียมพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มอายุ 12 – 18 ปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 25,000คน ‘

โดยได้ทำการสำรวจรายชื่อจากสถานศึกษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อที่แสดงความยินยอมให้เด็กได้ฉีดวัคซีน โดยยอดการตอบรับตอนนี้ มีมาประมาณ 23,000 คน ฉะนั้นเมื่อวัคซีนมาถึงจังหวัดสมุทรสาคร โดยคาดว่าจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้ ก็จะรีบฉีดวัคซีนเข็มแรกให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 สัปดาห์ และฉีดเข็มที่สองภายใน 3 สัปดาห์ต่อมา เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อมรับเปิดเทอมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

โดยจะใช้รูปแบบของทีมเคลื่อนที่ไปฉีดตามโรงเรียนต่างๆ ส่วนวัคซีนที่สมุทรสาคร ได้รับจัดสรรนั้น จะมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่ตอบรับจริง เพราะต้องเผื่อสำหรับผู้ปกครองและเด็กที่อาจเปลี่ยนใจอยากฉีดไว้ด้วย ซึ่งตอนนี้เด็กที่ลงชื่อรับวัคซีน ก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เช่นเดียวกันกับในกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น ก็สามารถหาความรู้ในการดูแลบุตรหลานหลังการฉีดวัคซีนควบคู่กันไปได้”

สำหรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ในรูปแบบการไปเรียนที่โรงเรียนนั้นเบื้องต้นอาจจะเปิดได้เฉพาะกลุ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไปก่อน ส่วนเด็กที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน จะให้มาเรียนกับเพื่อนที่ฉีดวัคซีนได้หรือไม่นั้น ในช่วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนหลายแห่ง ก็ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับทางสาธารณสุข และอาจมีการประชุมผู้ปกครองรับทราบไปเบื้องต้นบ้างแล้ว แต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งในช่วงใกล้ๆ ส่วนเด็กที่อายุต่ำลงไปนั้นยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะให้ไปเรียนที่โรงเรียนหรือไม่ เนื่องจากต้องดูสถานการณ์ช่วงเดือนตุลาคมหลังปลดล๊อกประกอบด้วย


Share this: