-- advertisement --

ผอ.สพม.นครพนม รุดสอบข้อเท็จจริง ปมนักเรียนกุตาไก้วิทยาคม อ.ปลาปาก ประท้วงไล่ผู้อำนวยการ ขอความชัดเจน กรณีเงินงบประมาณปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจนหายกว่า 2.4 ล้าน ไม่จ่ายตามระเบียบมา 3 ปี สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมย้ายไปช่วยราชการ ทั้งผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่การเงิน


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และตัวแทนนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหา กรณีมีตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน ออกมาชุมนุมประท้วง ขับไล่ นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม และนายไพฑูรย์ ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงินออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยระบุสาเหตุเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระหว่างปี 2561-2564 จากระเบียบนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงิน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอมละ 1,500 บาท เป็นเวลา 2 เทอม ต่อปี รวมปีละ 3,000 บาท แต่มีการค้างจ่ายมานานถึง 3 ปี ทั้งนี้ ทางตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียน ได้มีการทวงถาม มานานนับ 3 ปี แต่ถูกบ่ายเบี่ยงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน จนกระทั่งต้องออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ เพราะสุดทนกับพฤติกรรมการบริหารงาน

นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลพบหลักฐาน มีนักเรียนที่จะได้รับเงินในระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 776 ราย รวมเป็นเงิน 1,164,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 879 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 1,318,500 ราย รวมสองภาคเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,482,500 บาท

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกร ได้ประชุมหารือรับทราบปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมมีการสั่งย้าย นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม และนายไพฑูรย์ ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไปช่วยราชการ ที่ สพม.นครพนม ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยยืนยันว่า จะมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาหากพบกระทำผิด หรือทุจริต ไม่มีการปกป้องอย่างแน่นอน

ดร.พิศุทธิ์ เปิดเผยว่า วันนี้หลังรับทราบข้อมูลมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรผ่าน สพม. นครพนม ส่งผ่านมาให้โรงเรียน เพื่อคัดสรรนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ และมอบให้นักเรียนตามขั้นตอน แต่รับทราบข้อมูลว่า ไม่มีการเบิกจ่ายตามขั้นตอน จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูล จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกร ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน ขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หรือมีความผิดพลาดในส่วนไหน และยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูก เบื้องต้นมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงตามระเบียบ เพื่อหาสาเหตุโดยละเอียด ยืนยันหากพบมีผู้กระทำผิด หรือทุจริต จะต้องดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนตามกฎหมายแน่นอน แต่ต้องทำตามกระบวนการตรวจสอบ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง คือฝ่ายการเงิน ได้มีคำสั่งช่วยราชการที่ สพม.นครพนม ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนกว่าจะได้ข้อสรุปยืนยันไม่ปกป้องคนผิด เพราะเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบขึ้นอยู่กับหลักฐาน

ด้าน นายทีรพล หมันที อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านกุตาไก้ ต.กุตาไก้ ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดเผยว่า ตนและตัวแทนชาวบ้าน ลูกหลาน นักเรียน ตั้งข้อสังเกตมานาน พยายามสืบหาข้อมูลมาตลอด เกี่ยวกับปัญหาเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระหว่างปี 2561-2564 แต่ละคนที่ผ่านการคัดสรร จะได้ปีละ 3,000 บาทต่อคน แต่มีปัญหาตกค้าง ก่อนนี้คิดว่าล่าช้าจากงบประมาณ แต่ภายหลังมีการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการของผู้บริหาร เมื่อทักท้วงให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอด จนกระทั่งสุดทนจึงรวมตัวกันออกมาชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา ขับไล่ผู้อำนวยการ และการเงิน ออกจากพื้นที่ เพราะถือว่าบกพร่อง และเชื่อว่ามีการหมกเม็ด จึงต้องการให้ผู้มีอำนาจ ผอ.สพม.นครพนม ตรวจสอบ ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส และเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิด

-- advertisement --