-- advertisement --

เหรียญทอง 9 รางวัล เงิน 22 รางวัล ทองแดง 13 รางวัล และ 4 รางวัลชมเชย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) นำนักเรียนไทยเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ในรายการ South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019 ที่ เมืองเดอบันร์ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 ส.ค.62 โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 คน เป็นนักเรียนประถมศึกษา 16 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา 16 คน มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บัลแกเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส กาน่า ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซักสถาน ซาอุดิอาราเบีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก เนปาล ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย ตูนิเซีย สหรัฐอเมริกา อูซเบกิสถาน เวียดนาม ซิมบัพเว่ และแอฟริกาใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ นักเรียนไทยที่ สพฐ. ได้นำคณะเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ได้รับรางวัลรวม 48 รางวัล (92 เหรียญ 4 เกียรติบัตร) แบ่งเป็นเหรียญทอง 9 รางวัล 27 เหรียญ / เหรียญเงิน 22 รางวัล 43 เหรียญ/ เหรียญทองแดง 13 รางวัล 22 เหรียญ และรางวัลชมเชย 4 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้

1.รางวัลประเภทบคุคล ได้รางวัลรวม 32 รางวัล ( 28 เหรียญ 4 เกียรติบัตร) ได้แก่เหรียญทอง 3 รางวัล /เหรียญเงิน 15 รางวัล /เหรียญทองแดง 10 รางวัล /รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล

2.รางวัล ประเภททีม ได้ผลรางวัลรวม 8 รางวัล (32 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง 2 รางวัล(8 เหรียญ) /เหรียญเงิน 4 รางวัล (16 เหรียญ)/เหรียญทองแดง 2 รางวัล (8 เหรียญ)

3.รางวัลประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลรวม 7 รางวัล (28 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง 4 รางวัล (16 เหรียญ)/ เหรียญเงิน 2 รางวัล (8 เหรียญ)/ เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ)

4.รางวัล ประเภทคะแนนรวมสูงสุด (ได้รางวัล รวม 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ)

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ผอ.สนก.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ มีผู้สมัคร190,000 คน จากนั้นคัดระดับภาค จนมาถึงคัดเป็นตัวแทนประเทศ 32 คน ซึ่งมีนักเรียนต่างจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นสัดส่วนมากกว่าทุกปี และปีนี้ผู้ออกข้อสอบ มีการออกข้อสอบแนวใหม่ที่ทำให้โจทย์มีความซับซ้อนตามหลักคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่เด็กไทยก็สามารถทำได้ดี สุดท้ายฝากถึงโรงเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ที่จะฝึกเด็กให้รู้จักระเบียบ แบบแผน มีเหตุมีผล คิดและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-- advertisement --