-- advertisement --

(5 ก.ค.64) ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต โพสต์ภาพประกาศจากเทศบางเมืองกระทู้ เรื่องปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระทู้ ว่า

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ยังมีผุ้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประสานจาก สสจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 ว่า มีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ ได้รับการตรวจเชื้อ มีผลบวก และทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่านักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยจึงประกาศ ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

1 .โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

2. โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้

ปิดเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 5-18 ก.ค.64 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียน มาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.64

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต

-- advertisement --