เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:44 น.

schoolstarts1705021

นักเรียนอนุบาลปัตตานีกลุ่มผู้ฟ้องคดีคลุมฮิญาบ ไปเรียนวันแรกไร้ปัญหา ผู้ปกครองสบายใจเจอครูประจำชั้นเข้าใจ หวังจบด้วยดี ส่วนที่นราธิวาส สพฐ.เผยโรงเรียนผ่านประเมินเปิดครบ 357 แห่ง ด้านยะลานำเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร่วมตรวจโควิดเด็กก่อนเข้าเรียน เบตงร้านขายอาหาร ขนม คึกคักรับเปิดเทอม 

วันที่ 17 พ.ค.65 ถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมไปถึงโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันการศึกษาเหล่านี้ต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรียนออนไลน์กันนานกว่า 1 ปีการศึกษา

บรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรกที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วัดนพวงศาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี บรรดาผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปส่งเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนหน้าโรงเรียนรถติดเป็นแถวยาว แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ไปคอยอำนวยความสะดวก โดยทางโรงเรียนได้ให้ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโควิด ทั้งที่ตรวจอุณหภูมิ เจลล้างมือ เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งนักเรียนในโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองหลายรายต่างยืนมองดูบุตรหลานของตนเองได้แค่บริเวณนอกรั้วโรงเรียนเท่านั้น

สำหรับปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วัดนพวงศาราม ได้ออกประกาศการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย ซึ่งยังไม่ได้อนุญาตให้นักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนที่เป็นคู่ความฟ้องคดีจำนวน 20 คน แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น

ปรากฏว่าการเข้าเรียนวันแรกของนักเรียนกลุ่มนี้ไมีมีปัญหาแต่อย่างใด โดยมีนักเรียนเหลืออยู่เพียง 3 คน เพราะที่เหลือจบการศึกษาไปหมดแล้ว ผู้ปกครองของนักเรียนที่คลุมฮิญาบไปเรียน บอกว่า เปิดเรียนวันแรกให้น้องชายไปส่งลูก ทำให้ไม่เห็นบรรยากาศ แต่น้องชายบอกว่า ปกติดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.ก็ทักทายดี แต่ไม่ได้ส่งถึงประตู จึงไม่เห็นภาพคุณครูกับนักเรียนตอนเจอกัน

“ส่วนคุณครูประจำชั้นของลูกสาวเป็นมุสลิม ได้เจอกันตอนที่ไปรับหนังสือ ครูเข้าใจเพราะเคยสอนลูกสาวคนโตที่แต่งกายคลุมฮิญาบมาก่อน พอมาเป็นครูประจำชั้นของลูกอีกคนที่เป็นน้องสาว ทำให้เราอุ่นใจและวางใจ” ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มขอแต่งกายตามหลักศาสนา กล่าว

@@ นราธิวาสเปิดเรียน On-site วันแรกตามมาตรการ 3T1V

schoolstarts17055

ส่วนที่โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันแรก และกลับมาเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทุกระดับชั้น

โดยทางโรงเรียนนราสิกขาลัยได้มีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 ไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียนวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมกับทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และยังมีการจัดวางมาตรกรอื่นๆ ตามกระทรวงศึกษาธิการ และทาง ศบค.กำหนดครบทุกมาตรการ

นานสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนวัแรก ถือเป็นการเปิดเรียนวันแรกของทุกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพร้อมใจกันใช้มาตรการ 3T 1 V คือ

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test : เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือ เมื่อมีอาการ

V : Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5-17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด

จากการประเมินทุกโรงเรียนผ่านทั้ง 20 ข้อ ส่วนของบุคลากรและนักเรียนทุกกลุ่มและมาตรการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือ ได้เน้นในเรื่องของ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม โดยทางสถานศึกษาได้เน้นย้ำให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด และต้องมีแผนเผชิญเหตุที่จะต้องมีการปรับสถานที่ห้องเรียนให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน ซึ่งคาดหวังว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ปลอด โควิด-19

@@ สพฐ.นราธิวาส เผยโรงเรียนผ่านประเมิน 100% เปิดครบ 357 โรง

schoolstarts17054

ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในส่วนของ จ.นราธิวาส มีสถานศึกษาในทุกสังกัดจำนวน 1,504 แห่ง ซึ่งในส่วนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบไปด้วย สพฐ. เขต 1 จำนวน 148 แห่ง สพฐ.เขต 2 จำนวน 117 แห่ง และ สพฐ.เขต 3 จำนวน 75 แห่ง ผ่านการประเมิน 100% และในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 17 แห่ง ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 357 แห่งมีการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ส่วนของโรงเรียนสำนักงานการศึกษาเอกชน ซึ่งจะแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน 100 แห่ง ได้มีการประเมินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนเอกชนนอกระบบซึ่งจะมีทั้งหมด 706 แห่ง ประเมินยังไม่หมด จึงขอฝากหน่วยงานต้นสังกัดให้มีการประเมินเพื่อที่จะเปิดเรียนแบบ On-site ให้เร็วที่สุด”

น.ส.อรัญยา บุญเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนาราสิกขาลัย กล่าวว่า เปิดเทอมวันแรกรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจออาจารย์ รวมถึงเพื่อนๆ เพราะเรียนแบบออนไลน์มาเกือบ 2 ปี พบปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น ระบบล่มบ้าง แม้การเรียนในวันนี้จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ แต่อย่างน้อยก็ยังได้เจออาจารย์ เจอเพื่อนๆ ได้เรียนตัวต่อตัว มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้ และอีกอย่างเพื่อนๆ ทั้งโรงเรียนก็ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคน และมั่นใจในมาตรการของโรงเรียนด้วย

@@ โรงเรียนเบอเส้ง จ.ยะลา เปิดให้ รพ.สต.ร่วมตรวจเข้มโควิด

schoolstarts17053

ส่วนบรรยากาศเปิดเรียน On-site วันแรกของโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองต่างทยอยส่งบุตรหลานกันตั้งแต่เช้า โดยที่โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้วางมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนอย่างเคร่งครัด

นางปวีณา ทองลี่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง กล่าวว่า ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านบาโงบาแด มาดูแลให้คำปรึกษามาโดยตลอด ส่วนการรับ -ส่งนักเรียน และเว้นระยะห่างจุดตรวจวัดไข้ จะมีเจ้าหน้าที่อนามัยของโรงเรียนตรวจวัดไข้ หากนักเรียนมีอาการไอ จาม อุณหภูมิสูง ก็จะมีนักการภารโรงประสานกับผู้ปกครองนำนักเรียนไปยัง รพ.สต.ทันที และเชื่อว่าหากยังคงรักษามาตรการอย่างนี้ไว้ เด็กนักเรียนจะปลอดภัยจากโรค โควิด-19 แน่นอน

ด.ญ.ดาวิกา ร้องหางแก้ว นักเรียนชั้น ป.4 กล่าวว่า ดีใจที่ได้กลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง และอยากให้ได้เรียนต่อเนื่องไปตลอด ไม่มีโควิดมาจนต้องทำให้โรงเรียนปิดอีก

น.ส.คอรีเยาะ ดอเลาะ ครูชั้น ป.5 กล่าวว่า การเปิดเรียน On-site อย่างเต็มรูปแบบ เป็นสิ่งที่ดีมาก ครูเองก็รู้สึกตื่นเต้น จากที่ต้องปิดโรงเรียนไปนานเพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลกระทบ เมื่อได้เปิดเรียน On-site แล้ว ทำให้ครูมีความมั่นใจเต็มร้อยว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

ส่วนที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุด มีนักเรียนมาเรียนวันแรกกว่า 4,000 คน โดยได้วางมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด และเป็นระบบตรวจเช็ค เจอรักษา และประเมินวันต่อวัน โดยเชิญทีมเจ้าหน้าที่สาธารสุขร่วมด้วย

@@ ร้านอาหาร ร้านขนมย่านโรงเรียน อ.เบตง ขายดี รับเปิดเทอม

schoolstarts17056

ส่วนบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา คึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่น บริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ การจราจรคับคั่ง และยังทำให้ร้านขายอาหาร ขายขนม บริเวณหน้าโรงเรียน ข้างโรงเรียน ขายดิบขายดี หลังจากที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอนมานานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างที่โรงเรียนบ้านบาแตตูแง และโรงเรียนบ้านราโมง ผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้า นักเรียนบางคนมาโรงเรียนก่อนที่ประตูโรงเรียนจะเปิด บริเวณหน้าโรงเรียนก็จะมีบรรดาครู อาจารย์ มายืนคอยรับนักเรียน แต่ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายไปมาก ทางโรงเรียนก็ยังเน้นให้นักเรียนป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ก่อนเข้าโรงเรียนก็ยังคงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด