เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:

ศูนย์ข่าวศรีราชา –
เมืองพัทยาลุยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปีโรงเรียนในสังกัด 11 แห่งเป็นวันแรกกว่า 2,000 คน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ 1 พ.ย.นี้ วางแผนฉีดครบ 2 เข็มกว่า 5,000 คนให้ได้ในเดือน ต.ค.นี้ 

วันนี้ (19 ต.ค.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์เป็นวันแรกจำนวน 2,402 คน จากโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 11 แห่ง

โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาและ อสม.เมืองพัทยา ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 เจริญราษฎร์อุทิศนายสนธยา เผยว่า เมืองพัทยามีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาอายุตั้งแต่ 12-18 ปี จำนวนทั้งสิ้น 5,326 คน และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 4,662 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 87.53% จากนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมด

โดยกำหนดฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 19-20 ต.ค.นี้ ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 จะเว้นระยะห่างจากเข็มแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์

ส่วนการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เบื้องต้น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย.นี้

ส่วนนักเรียนและเยาวชนที่อยู่นอกสังกัดสถานศึกษาของเมืองพัทยา หากมีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถแจ้งไปได้ที่เมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยา ยินดีที่จะดูแลและให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่เยาวชนทุกคน