-- advertisement --

โรงเรียนอัสสัมชัญโคราช ทำบุญอุทิศส่วนกุศล 4 ศาสนา นักการเมืองศิษย์เก่าตบเท้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาชื่นมื่น

ที่หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.ส.ช) นายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่า อ.ส.ช พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล 4 ศาสนาให้แก่ผู้ล่วงลับ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลวงพ่อกัญหา สุขกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บิชอป ยอแชฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภามุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคริสต์ ผู้แทนศาสนาอิสลามและศาสนาซิกข์ ผลัดกันขึ้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ซึ่งมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้อำนวยการ อ.ส.ช หัวหน้าส่วนราชการ นักการเมืองชื่อดังประกอบด้วยนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีต รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีต รมช.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า นายเกียรติ สิทธิอมร ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ ศิษย์เก่า นักเรียน อ.ส.ช และญาติของผู้ล่วงลับร่วมกิจกรรมกันอย่างชื่นมื่น

ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เริ่มเปิดการเรียน การสอนเมื่อปี 2510 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง ม. 6 มีจำนวนนักเรียนถึงปัจจุบันกว่า 27,000 คน เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า อ.ส.ช ครบรอบ 35 ปี และ รร.อ.ส.ช ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณกับโรงเรียน สังคมและประเทศชาติ โดยเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา รวมทั้งชุมชนถือเป็นสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

-- advertisement --