-- advertisement --

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 2 เผย “ในหลวง-พระราชินี” ทรงหายจากการติดเชื้อโควิดแล้ว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระหทัยเต้นผิดจังหวะ คณะแพทย์ฯ กราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหทัยจะคงที่ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ราชสกุลกิติยากร-ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาว่า “ตามที่สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จากการถวายการตรวจคัดกรอง ตามวาระปกติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า  หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถ พระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเป็นปกติ ผลการตรวจ Antigen  Test Kit (ATK) เป็นลบ คณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้ว และทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน”

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ระบุว่า “ตามที่สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เมื่อวันอังคารที่ 22  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 และเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อ ณ วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ 4  ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้ว นั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะแพทย์ฯ ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่ง แต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เอง คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทาน กราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่ง จนกว่าพระอาการทางพระหทัยจะคงที่”

เมื่อเวลา 16.59 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร  ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ  ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 ถึง 26 ธันวาคม  2565

เมื่อเสด็จถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้นลิฟต์ไปทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย ระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งาน ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น ความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยพร้อมกับทรงติดตามพระอาการโดยตลอด แม้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นขณะนั้นก็ตาม

อนึ่ง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ได้เสด็จออก ณ ห้องที่ประทับ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ทรงนำเอกอัครราชทูต ข้าราชบริพาร และเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย  ณ กรุงโตเกียว ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ บทโพชฌังคปริตร 7 จบ เพื่ออาราธนาบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ให้คุ้มครองและเป็นสิริมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรง

วันเดียวกัน ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ราชสกุลกิติยากร  ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากร  เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ถวายแจกันดอกไม้สีส้ม บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

ขณะเดียวกัน ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ  ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเดินทางมาถวายแจกันดอกไม้สีส้ม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย, มูลนิธิภูมิโหราศาสตร์,  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม, โรงเรียนปลูกจิต, โรงเรียนราชวินิตบางแค, สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, คณะสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพะเยาวิทยาคม, โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์วัดเปรมประชา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนสตรีสุโขทัย, สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย, โรงเรียนปัญญาศักดิ์, บริษัท ทิพยประกันภัย, อาสากาชาดสภากาชาด, สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย, โรงเรียนสารสาสน์, โรงพยาบาล  BNH, โรงเรียนบดินทรเดชา, โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ, สภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ

ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ต.หาดคำ  อ.เมืองหนองคาย นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีพระสงฆ์  5 รูปนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา  พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน.

-- advertisement --