-- advertisement --

6-8 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมพูลแมน ร่วมกับจุฬาฯ ม.สงขลา ม.ขอนแก่น

ศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายจากราชบัณฑิตยสภาให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค4.0” (Precision Medicine in Thailand 4.0) ซึ่งจะเป็นเวทีของนักวิชาการจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพประชาชน โดยใช้วิชาการที่มีฐานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

สำหรับการประชุม “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค4.0” มีหัวข้อและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ทั้งยังมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การรักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาด โดยใช้หลักการPrecision Medicine การรักษาอาการแพ้ยา การปรับปริมาณยาก่อนให้ยา โดยวินิจฉัยจากระดับยีนเฉพาะรายบุคคล เป็นต้น รวมทั้งยังมีภาคการศึกษาเข้าร่วมอีกจำนวนมาก อาทิ จุฬาฯ ม.สงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-8ส.ค.นี้ ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม.

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าถึงระดับยีน หรือโมเลกุล เวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค ด้วยยา การบริหารยาโดยอิงตามพันธุกรรมของผู้ป่วย หรือการใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือชีวโมเลกุลในการรักษาโรคที่ยาก เช่น โรคมะเร็งบางชนิด จึงได้จัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค4.0” (Precision Medicine in Thailand 4.0) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล กับสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จุฬาฯ ม.สงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

-- advertisement --