-- advertisement --

นายสิวานันท์ ศรีทัน นางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับเหรียญทอง รางวัล First Runner up การแข่งขันแกะสลักประเภททีมบุคคล ในงาน “Pattaya Hospitality Show 2019” จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออก ชมรมสปาพัทยาโดยการสนับสนุนจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความสามารถของบุคลากรในสายงานบริการแบบมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวในระดับสากล

ในงานเดียวกันนี้ นายจิรายุทธ จันย่อยศ นักศึกษาจากสาขาเดียวกันยังคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันภายในงานด้วย จัด ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดพัทยา เมื่อเร็ว ๆ นี้

-- advertisement --