-- advertisement --

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า ได้นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games Thailand Championship 2019 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 3 รายการ ได้แก่ 1) SUMO 3KG Auto SENIOR 2)Sumo 3 KG RC Seniorและ 3) Sumo double rc senior

นอกจากนั้น ยังได้รางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ และ รางวัลPerformance award 2 รางวัล โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน พม่า ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน และ ไทย ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2019 จำนวน 13 คน

ประกอบด้วย นายวิภพ ก้องกู่ดัง นายบริวัตร แซ่หมี นายสิทธิเดช แย้มขะมัง นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน นายขวัญชัย ทองสว่าง นายวชิรวิชญ์ ศรีพรหมโสภิต นายธีรภัทร์ เศรษฐตินชัย นายเผ่าไท ทุ่งเจ็ด น.ส.รณัฎฐณิชา ทิพย์เนตร น.ส.กรวิภา กระบวนคีรี น.ส.กรกนก อินแสนต๊ะ และด.ช.ธนรรณพ ชูเกียรติตกุล

ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล น.ส.รุ่งทิพย์ จันดี นายพิทักษ์ ปอกสอน นายปองพล เมืองมาหล้า โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี

ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 3เหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

-- advertisement --