-- advertisement --

อบจ.สงขลา ต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์ ดูงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์ปฏิบัติการกล้องวงจรปิด อบจ.สงขลา สร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสถานที่จริง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูจำนวน 173 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาดูงานดังนี้ ความหมาย และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การมีส่วนร่วมและกิจกรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับประชาชนท้องถิ่น ดูงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดูงานด้านศูนย์ปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอุบัติเหตุทางถนน น้อง ๆ นักเรียนให้ความสนใจ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มาก และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในภารกิจของ อบจ.สงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลความปลอดภัย และการนำงบประมาณมาใช้ดูแลประชาชนชาวสงขลาทุกคน

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

-- advertisement --