ในการที่รถโรงเรียน วางมาตรการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19 ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในยุคนี้ ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

หลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว และเด็กนักเรียนก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยบางบ้านยังต้องพึงรถโรงเรียนในการรับ – ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ดังนั้นผู้ทำหน้าที่รับ – ส่ง จึงควรต้องให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการการันตรีความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน

ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงควรมีมาตรการร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

กทม.เร่งฉีดวัคซีน ครู-บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างรอเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

โรงเรียน 3 แห่งในอังกฤษพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยืนยันไม่ปิดโรงเรียน

7 มาตรการที่รถโรงเรียนควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

1. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของรถโรงเรียนสม่ำเสมอ เช่น ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ติดตั้งถังดับเพลิง และค้อนฉุกเฉินภายในรถ

2. พนักงานผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. นักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

4. กำหนดให้รถโรงเรียน 1 คัน รับส่งนักเรียน 2-3 แห่ง ควรมีจำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 12 คน/กัน โดยจัดให้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคลด้วยการเว้นเบาะโดยสาร

5. ตรวจสอบการรับ-ส่งจำนวนนักเรียนทุกครั้ง และหลังส่งนักเรียนเสร็จแล้วต้องตรวจสอบว่ามีเด็กตกค้างภายในรถหรือไม่

6. ควรปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และต้องทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทั้งก่อนและหลังการรับ-ส่งนักเรียนโดยการเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ขับขี่และนักเรียนในขณะก่อน-หลังขึ้นรถ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง ไม่พูดคุยหยอกล้อ หรือเล่นกันขณะเดินทาง เป็นต้น

ที่มา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline