1. หน้าแรก
  2. ภาพข่าวสังคม
  3. ASIAN มอบทุนการศึกษา 1ล้านบาท

วันจันทร์ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2565


 ASIAN มอบทุนการศึกษา 1ล้านบาท


สมชาย อมรรัตนชัยกุล  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN จัดกิจกรรมมอบทุนเป็นรางวัลให้กับนักเรียนความประพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังจะจบการศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 ทุน มูลค่า รวม 1,000,000 บาท จำนวน 19 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ให้พัฒนาตนเองต่อไป โดยได้รับเกียรติจากณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้ง 19 โรงเรียนในการรับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร