-- advertisement --

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมกองบิน 41 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วิเชียร โนรี ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย และคณะฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ กองบิน 41 ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของกองบิน 41 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

-- advertisement --