-- advertisement --

CP All ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0

-- advertisement --