ไพธอน

Python หรือ ไพธอน คือ ภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาสคริปต์ ซึ่งมีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่งและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันที นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ก็ใช้ภาษาไพทอนในการสอนเขียนโปรแกรมด้วย

ไม่มีโพสต์ที่แสดง