-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองนิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองนิน

รหัสโรงเรียน : 010151

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคลองนิน – เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150

โทรศัพท์ : 0879114068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองนิน

-- advertisement --