-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองปัญญา

รหัสโรงเรียน : 010170

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 075680133

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองปัญญา

-- advertisement --