โลโก้โรงเรียนบ้านคลองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองม่วง

รหัสโรงเรียน : 010013

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81180

โทรศัพท์ : 075644192

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองม่วง