-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองเตาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองเตาะ

รหัสโรงเรียน : 010199

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.1 – เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075680165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเตาะ

-- advertisement --