-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

รหัสโรงเรียน : 010016

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – นพรัตน์ธารา อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81180

โทรศัพท์ : 075661129

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองแห้ง

-- advertisement --