โลโก้โรงเรียนบ้านควนนกหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนนกหว้า

รหัสโรงเรียน : 010203

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 87 พรุเตย-โคกยาง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075603040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนนกหว้า