โลโก้โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโรงเรียน : 010202

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 คลองเสียด-พรุเตย โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 0936590557

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์