-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ

รหัสโรงเรียน : 010107

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.5 เขาแก้ว บ้านนบ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 81110

โทรศัพท์ : 075680182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ

-- advertisement --