-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งคา

รหัสโรงเรียน : 010050

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 81170

โทรศัพท์ : 075817326

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งคา

-- advertisement --