โลโก้โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง

รหัสโรงเรียน : 010144

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075817301

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง