-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาปง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาปง

รหัสโรงเรียน : 010228

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 154 – ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075622672

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาปง

-- advertisement --